ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์  ป.1-ม.6

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์  ป.1        ชุดที่  1        ชุดที่  2       

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์  ป.2        ชุดที่  1        ชุดที่  2

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์  ป.3        ชุดที่  1        ชุดที่  2

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์  ป.4        ชุดที่  1        ชุดที่  2

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์  ป.5        ชุดที่  1        ชุดที่  2

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์  ป.6        ชุดที่  1        ชุดที่  2

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์  ม.1         ชุดที่  1        ชุดที่  2

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์  ม.2         ชุดที่  1        ชุดที่  2

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์  ม.3         ชุดที่  1        ชุดที่  2

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์  ม.4-6     ชุดที่  1        ชุดที่  2

 เว็บไซด์นี้ คือ  คลังความรู้วิทยาศาสตร์บนโลกออนไลน์  วันนี้มีแผนการสอนมาฝากพี่ๆ  น้องๆ เพื่อนวิชาชีพร่วมกัน  ขอให้พี่น้องเพื่อนครู  นักเรียน  นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาศึกษา  ค้นหาสิ่งที่เราต้องการเพราะที่นี่ได้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว  โดยเฉพาะหน้านี้เป็นคลังข้อสอบออนไลน์วิทยาศาสตร์ท่ี่จะทำให้ทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของนักเรียน  เยาวชนไทยต่อไป  ขอบคุณค่ะ

 

 

Incoming search terms:

  • ข้อสอบออนไลน์ป 4
  • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์
  • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ออนไลน์
  • ข้อสอบออนไลน์ ป 4
  • ข้อสอบออนไลน์วิทยาศาสตร์
  • ข้อสอบออนไลน์ ป 3
  • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 ออนไลน์
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>