ข้อสอบ ป.2 พร้อมเฉลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้     วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยที่ 1   โลกสวยด้วยพืช     จำนวน 20 ข้อ


1. ปัจจัยใดที่ทำให้เมล็ดงอก

ก. น้ำ              ข. แสง            ค. ลม

2. ในเมล็ดของพืชมีสิ่งใดอยู่ภายใน
ก. ตัวอ่อน      ข. ต้นอ่อน      ค. เซลล์ไข่

3. ก่อนนำเมล็ดถั่วดำไปปลูก ควรนำเมล็ดไปแช่น้ำก่อน เพราะเหตุใด
ก. เพื่อให้รากแทงออกมาได้ง่าย         ข. เพื่อให้ต้นพืชโตเร็ว          ค. เพื่อให้ต้นพืชแข็งแรง

4. ดินลักษณะใดเหมาะแก่การงอกของเมล็ด
ก. ดินที่มีน้ำขัง                     ข. ดินที่ชุ่มชื้น มีสีขาว             ค. ดินที่แห้งแข็ง

5. เมื่อนำเมล็ดไปเพาะ ส่วนใดงอกจากเมล็ดก่อนเป็นอันดับแรก
ก. ลำต้น         ข. ใบ             ค. ราก

6. สิ่งใดจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

ก. น้ำ               ข. แสง         ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

7. แสงมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร

ก. ทำให้พืชสร้างคลอโรฟิลล์         ข. ทำให้พืชหายใจได้ง่ายขึ้น         ค. ทำให้รากของพืชดูดแร่ธาตุในดินได้

8. ถ้าพืชไม่ได้รับแสงเป็นเวลานาน จะมีลักษณะอย่างไร

ก. ใบมีสีเขียวคล้ำ                           ข. ใบและลำต้นมีสีเหลืองซีด         ค. ขอบใบหงิกงอ และใบเป็นรู

9. ในการงอกของเมล็ด ส่วนที่ยื่นออกจากเมล็ดคืออะไร

ก. ใบ                                                 ข. ลำต้น                                           ค. ราก

10. คลอโรฟิลล์ในใบพืชมีประโยชน์อย่างไร

ก. เพิ่มสีเหลืองให้แก่ใบ                    ข. ใช้ในการสร้างอาหาร                ค. ช่วยในการคายน้ำของพืช

11.  พืชในข้อใดที่ลำต้นมีข้อปล้องชัดเจน

ก.    มะม่วง                                          ข.    มะยม                                       ค.  ไผ่

12.   พืชในข้อใดที่ลำต้นตั้งตรง

ก.    ฟักทอง                                        ข.    มะพร้าว                                    ค.  น้ำเต้า

13.  ใบของพืชในข้อใดนำมาใช้ห่ออาหารได้

ก.    ใบตอง                                          ข.    ใบจาก                                      ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข

14.  ข้อใดบอกประโยชน์ของพืชไม่ถูกต้อง                   

ก.    ลำต้นไผ่ – ใช้ในการก่อสร้าง     ข.ผลมะกรูด – ทำยาสระผม          ค.ใยของว่านหางจระเข้ – ใช้ทอผ้า

พิจารณาข้อความด้านล่างนี้แล้วตอบคำถาม

เฟื่องฟ้า     ขนุน        ส้ม       กุหลาบมะพร้าว    มะกรูด     องุ่น    โป๊ยเซียน

15.  ถ้าใช้เกณฑ์ลำต้นมีหนามกับลำต้นไม่มีหนามข้อใดจัดกลุ่มพืชได้ถูกต้อง

ก.    ลำต้นมีหนาม – เฟื่องฟ้า   กุหลาบ    มะกรูด   องุ่น

ข.    ลำต้นไม่มีหนาม – ขนุน     ส้ม   มะพร้าว    มะกรูด

ค.    ลำต้นมีหนาม – เฟื่องฟ้า   กุหลาบ  มะกรูด    โป๊ยเซีย

16.  จากชื่อพืชที่กำหนด ถ้าเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดกลุ่มเป็นพืชที่มีลำต้นตรง กับพืชที่มีลำต้นเป็นเถาเลื้อย จะมีพืชที่มีลำต้นเถาเลื้อยอยู่ในกลุ่มกี่ชนิด

ก.    ไม่มีเลย                                        ข.    มีอยู่ 1 ชนิด คือ องุ่น                ค.    มีอยู่ 2 ชนิด คือ องุ่น กับ โป๊ยเซียน

17.  ต้นไผ่และต้นอ้อย มีลักษณะในข้อใดเหมือนกัน

ก.    ลำต้นมีขนาดใหญ่                       ข.    ลำต้นมีข้อปล้อง                       ค.    ลำต้นเป็นเถาเลื้อย

18.ดอกของกล้วยไม่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ ในข้อใด

ก.    ทำอาหารคาว                                ข.    ใช้กินกับน้ำพริก                      ค.    ใช้บูชาพระ

19. ดอกของพืชในข้อใดใช้เป็นอาหาร

ก.    ดอกแค        ดอกโสน                   ข.    ดอกแก้ว      ดอกหน้าวัว          ค.    ดอกพิกุล     ดอกพุทธรักษา

20.  เมื่อนำเนื้อในของผลมะพร้าวมาคั้นเอาแต่น้ำ  จะได้สิ่งใด

ก.    น้ำตาล                                            ข.    น้ำกะทิ                                      ค.    น้ำนม

เฉลยข้อ 1- 20 ค่ะ  

เฉลย หน่วยที่ 1ป.2

ต้องการดาวน์โหลดข้อสอบฉบับสมบูรณ์แบบ  พร้อมเฉลยทุกข้อ  คลิ๊กหัวข้อด้านล่างเลยค่ะ

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 พร้อมเฉลย

.

 

 

Incoming search terms:

  • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 2
  • ข้อสอบ ป 2
  • ข้อสอบ ป 2 พร้อมเฉลย
  • ข้อสอบออนไลน์ป 2
  • ข้อสอบป 2 พร้อมเฉลย
  • ข้อสอบออนไลน์ ป 2
  • ข้อสอบป 2 วิทยาศาสตร์
  • ข้อสอบป 2เทอม1
  • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป 2พร้อมเฉลย
  • วิทยาศาสตร์ ป 2 โลกสวยด้วยพืช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>