แผนการจัดการเรียนรู้ ป.6

โหลดเลย  โหลดง่าย เพียงแค่คลิ๊ก 3 คลิ๊ก ดังนี้

1. คลิ๊กที่หัวข้อด้านล่างทีละหัวข้อ  ตั้งแต่ ส่วนที่ 1 – แนวทางการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร 51

2. คลิ๊กที่คำว่า  ไฟล์  ที่อยู่มุมบนสุด  อยู่ด้านซ้าย

3. คลิ๊กท่คำว่า  ดาวน์โหลด  ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ

ส่วนที่ 1

หน่วยที่ 1  การจัดการในการทำงาน

หน่วยที่ 2  รอบรู้เรื่องเกษตร

หน่วยที่ 3  ช่างประดิษฐ์ในบ้าน

หน่วยที่ 4  กิจธุระในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 5  ก้าวทันเทคโนโลยี

หน่วยที่ 6  คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งาน

หน่วยที่่ 7  อาชีพในฝัน

ตอนที่ 1

แบบฟอร์มแผนการงานอาชีพ

แนวทางการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร 51

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>