ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ม.1

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ม.1

                   ใบความรู้ที่จะทำให้คุณประหยัดเวลาในการหาความรู้จากที่ไหนเพราะที่นี่  http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com/  มีให้ทุกท่านฟรี  โหลดเลยค่ะ

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ เทอมที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เซลล์และกระบวนการดำรงชีวิตของพืช

ตอนที่ 1 โครงสร้างของเซลล์

            เซลล์ เป็นหน่วยหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยทำหน้าที่ทางโครงสร้างและควบคุมการทำงานของสิ่งมีชีวิตนั้น เซลล์ทั้งหลายจะเกิดจากเซลล์ที่มีชีวิตอยู่ก่อนแล้ว

1.1. รูปร่างของเซลล์

          เซลล์สิ่งมีชีวิตมีขนาด และรูปร่างของไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชนิดและหน้าที่ของเซลล์นั้น ๆ แต่เซลล์ทุกชนิดจะมีโครงสร้างอันเป็นมูลฐานใกล้เคียงกัน (รูปที่ 1.1)  คือ ประกอบด้วยโพรโทพลาซึมที่ถูกล้อมรอบด้วยเยื่อหุ้มบาง ๆ (Cell membrane) รูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะแตกต่างกันอย่างมากมาย โดยเฉพาะในพวกโปรโตซัว เช่น บางชนิดมีรูปร่างคงที่เพราะมีสารพวกซิลิกาเป็นส่วนประกอบ แต่บางชนิดจะมีรูปร่างไม่แน่นอน ในพืชและสัตว์ชั้นสูงที่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก เซลล์เหล่านี้ก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันไป เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่และตำแหน่งของเซลล์ในร่างกาย เช่น เซลล์อสุจิมีรูปร่างเรียวยาวและมีแฟลกเจลลา เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่เข้าผสมกับไข่ได้รวดเร็ว เซลล์ประสาทมีรูปร่างยาวและแตกแขนงเพื่อส่งแรงกระตุ้นของกระแสประสาทไปได้รวดเร็ว เซลล์เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างกลมเพื่อให้มีพื้นที่ผิวในการรับสัมผัสมากขึ้น เซลล์ที่อยู่ตามเส้นใบของพืชมีรูปร่างยาวเพื่อสะดวกในการลำเลียงสารต่าง ๆ เป็นต้น เซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาวเมื่ออยู่ในกระแสเลือดจะมีรูปร่างไม่แน่นอน แต่ถ้าแยกมาอยู่เป็นเซลเดี่ยว ๆ จะมีรูปร่างแบบวงรี

 handoutcell1-m.1รูปที่ 1.1. โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์

 1.2. ขนาดของเซลล์

          เซลล์แต่ละชนิดมีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจนกระทั่งสัมผัสได้ เช่น เซลล์ของ Mycoplasma ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีขนาดเล็กมาก มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.2 – 0.4 ไมโครเมตร จึงไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เซลล์ไข่ของสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานเป็นเซลล์ที่สัมผัสได้ ไข่นกบางชนิดมีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายเซนติเมตร (รูปที่ 1.2)  ในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์มากมาย โดยที่เซลล์ประสาทจะมีขนาดใหญ่ที่สุด รองลงมาได้แก่ เซลล์กล้ามเนื้อลาย รวมทั้งเซลล์ผิวหนัง ตับ ไต และลำไส้โดยจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 30 ไมโครเมตร เซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 ไมโครเมตร เซลล์ไข่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 มม. และมีปริมาตรมากเป็นหนึ่งล้านเท่าของเซลล์อสุจิ สำหรับหน่วยที่ใช้วัดขนาดและโครงสร้างของเซลล์มีหลายชนิด เช่น อังสตรอม (angstrom) นาโนเมตร (nanometer) ไมโครเมตร (micrometer) และมิลลิเมตร (millimeter)

 

handoutcell2-m.1

รูปที่ 1.2. ขนาดของเซลล์

 1.3. ชนิดของเซลล์ จากการศึกษาลักษณะโครงสร้างของเซลล์ในสิ่งมีชีวิต ทำให้แบ่งเป็น 2 พวกตามลักษณะของนิวเคลียสกล่าวคือ

ก. โปรคารีโอติคเซลล์ (procaryotic cell) เป็นเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสห่อหุ้ม โครโมโซมหรือสารพันธุกรรม ได้แก่ แบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน และไมโคพลาสมา

ข. ยูคารีโอติคเซลล์ (eucaryotic cell) เป็นเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสห่อหุ้มโครโมโซม ได้แก่ ยีสต์ รา โปรโตซัว สาหร่ายอื่น ๆ พืชและสัตว์ต่าง ๆ (รูปที่ 1.3.)

handoutcell3-m.1

รูปที่ 1.3. ลักษณะและองค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์โปรคาริโอต และยูคาริโอต

วันนี้ทางเว็บเราได้พัฒนาให้ทุกท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  ได้โหลดฟรีแบบยกโฟล์เดอร์เลย   ต้องการดาวน์โหลดเชิญด้านล่างเลยค่ะ

                   ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1 คะ  เชิญโหลดด้านล่างค่ะ

1.ใบความรู้วิทยาศาสตร์ เทอมที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1 คะ  เชิญโหลดด้านล่างค่ะ

2.ใบความรู้วิทยาศาสตร์ เทอมที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

Incoming search terms:

  • ใบงานวิทยาศาสตร์ ม 1
  • โครงสร้างของเซลล์ รูปภาพ
  • โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์
  • โครงสร้างของเซลล์
  • เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>