ใบความรู้ ป.2

ใบความรู้วิทยาศาสตร์  ป.2

หน่วยการเรียนที่  1  ตัวเราแสนสนุก

การเจริญเติบโต   ต้องการดาวน์โหลดเชิญด้านล่างสุดค่ะ

เราเจริญเติบโตปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของคน

handout1p.2        เมื่อก่อนเราตัวเล็ก เดี๋ยวนี้เจริญเติบโตขึ้น เพราะเราได้กินอาหารทุกวัน มีน้ำดื่ม และมีอากาศบริสุทธืหายใจ

ถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะทำให้มีชีวิตอยู่อย่างลำบาก และตายแต่ถ้าเราได้รับอาหารน้ำ และอากาศ ครบทั้ง 3 อย่าง

เราก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงดี
สิ่งจำเป็นที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ คือ อาหาร น้ำ และ อากาศ ซึ่งเราจะขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้
1. อาหาร เป็น สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงและมีชีวิตอยู่ได้ ดังนี้ เราจึงจำเป็นต้องกินอาหารวันละ 3 มื้อ คือ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น

handout2p.2

2. น้ำ เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายทำให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ ดังนั้น ใน 1 วัน เราควรดื่มน้ำสะอาด

ประมาณ 6 – 8 แก้ว

handout3p.2

3. อากาศ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เราต้องหายใจ ถ้าเราไม่มีอากาศหายใจ เราจะตายการ หายใจในสถานที่ที่อากาศ

จะทำให้ร่างกายของเราสดชื่น และแข็งแรง แต่ถ้าเราหายใจใสที่ที่มีอากาศไม่สะอาด ก็จะทำให้ร่างกายของเราเป็น

อันตรายได้

 

handout4p.2

อาหารหลัก 5 หมู่

ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้ เพราะเรากินอาหาร ดังนั้นการรู้จักเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ และถูกสัด

ส่วนตามที่ร่างกายต้องการจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง การที่กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

แม้ว่าเราจะรู้สึกอิ่ม แต่ร่างกายจะไม่ได้ประโยชน์จากอาหารนั้นบางครั้งก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายอีก ด้วย

อาหารหมู่ที่ 1 คือ อาหารจำพวก เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วต่าง ๆ  เป็นอาหารที่ให้โปรตีน ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อ

เจริญเติบโตแข็งแรงและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่าง กาย

อาหารหมู่ที่ 2 คือ ข้าว แป้ง น้ำตาบ เผือก มัน เป็นอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะให้พลังงานแก่ร่างกาย

อาหารหมู่ที่ 3 คือ ผักใบเขียวและพืชผักอื่น ๆ ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินและเกลือแร่ ทำให้ร่างกายมีความต้านทาน

โรคได้ดี ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกาย

อาหารหมู่ที่ 4 คือ ผลไม้ เป็นอาหารที่มีเส้นใยมาก ช่วยในการขับถ่ายอุจจาระ และวิตามินในผลไม้จะช่วยเสริมสร้าง

ร่างกายให้แข็งแรง และช่วยควบคุมการทำงานของร่างกาย

อาหารหมู่ที่ 5 คือไขมันจากพืชและสัตว์เป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น

สนใจดาวน์โหลดยกชุด  ฉบับสมบูรณ์  คลิ๊กเลยค่ะ

ใบความรู้วิทยาศาสตร์  ป.2

 

 

Incoming search terms:

  • วิทยาศาสตร์ ป 2
  • ใบงานวิทยาศาสตร์ ป 2
  • วิทยาศาสตร์ป 2
  • วิทย์ป 2
  • วิทย์ ป 2
  • ใบงานวิทยาศาสตร์ป 2
  • วิทยาศาสตร์ ป2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>