รวม Video การสอนวิทย์ ป.1-ม.6

รวม Video การสอนวิทย์ ป.1-ม.6

วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ – หลักธรณี

วิชาโลกดาราศาสตร์อวกาศ – มาตราธรณีกาล

โครงสร้างโลก

การเคลื่อนที่

สถานะของสาร

สิ่งมีชีวิตกับสิง่แวดล้อม

การสืบพันธ์ของปลากัด

วัฏจักรผีเสื้อไหม

ดิน  หิน  แร่

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต

                 วันนี้ทางเว็บไซด์ของเราพร้อมแล้วกับการนำเสนอสิ่งดีๆ  มาปรากฎแก่สายตาทุกท่าน  ติดตามเราอย่างต่อเนื่องนะคะ  เพราะเราจะนำ  Video  การสอนมานำเสนออยู่เรื่อยๆ  สนใจก็ดาวน์โหลดไปดูไปชมกันได้ตามใจชอบ  เพราะเราจะต้องร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไกลไปด้วยกับ  อย่าลืมแวะมาชมอีกนะคะ  http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>