ใบความรู้วิชา สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.4-6

หน่วยที่  1  การดำรงชีวิตของพืช

ความหมายและการจำแนกประเภทของพืช

พืช หมายถึง สิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้
พืช จึงจัดเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศ เช่น มะม่วง กุหลาบ มอส เห็ด รา แหน เป็นต้น
พืชสามารถแบ่งออกได้ 2 พวกใหญ่ๆ คือ พืชมีดอกและพืชไม่มีดอก

พืชมีดอก
ส่วนประกอบที่สำคัญของพืชมีดอก คือ ราก ลำต้น ตา ใบ ดอก ผล และเมล็ด
ราก
คือ ส่วนประกอบของพืชที่เจริญเติบโตเข้าหาส่วนกลางเพื่อดูดน้ำเกลือแร่
และยึดลำต้น
ลักษณะของราก

   1. เจริญเติบโตตามแรงดึงดูดของโลก
   2. ไม่มีข้อ ปล้อง
   3. ส่วนมากจะมีสีขาว และสีน้ำตาลอ่อน
   4. ส่วนโคนใหญ่ ส่วนปลายเล็ก

ส่วนประกอบของราก

หมวกราก เป็นส่วนที่อยู่ปลายสุดของราก คือ ส่วนที่มีการเจริญเติบโตและยึดตัวดันให้ปลายรากหยั่งลึกลงไปในดิน และป้องกันอันตรายรากขนอ่อน อยู่บริเวณผิวของราก ทำหน้าที่ดูดอาหาร ได้แก่ น้ำและสารอาหารของพืชที่เราเรียกว่า ปุ๋ย ซึ่งสารที่รากดูดจะต้องละลายในน้ำก่อนที่จะส่งขึ้นสู่ลำต้น

จำแนกประเภทของราก
การจำแนกรากตามตำแหน่งการเกิด   จำแนกได้ดังนี้รากสามัญ คือ รากที่งอกมาจากเมล็ด ประกอบด้วย รากแก้ว รากแขนง  รากกิ่ง

รากวิสามัญ คือ รากที่ไม่ได้งอกมาจากเมล็ด แต่งอกมาจากส่วนอื่นๆ  ของพืช เช่น ข้อ ใบ โคนต้น

หากต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์แบบ  เชิญดาวน์โหลดด้านล่างนี้ค่ะ

5.ใบความรู้วิชา สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม4-6

ใบงานวิชาสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม 4-6 (1)

Incoming search terms:

 • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
 • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ม ปลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>