ใบความรู้ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4-6

handoutstar1-m.4-6

อยากดาวน์โหลด  เชิญดาวน์โหลดด้านล่างนี้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ

3.ใบความรู้ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4-6

ใบงานวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม 4-6 (1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>