ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.3

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ครอบครัวเดียวกัน

 1. ความหมายของครอบครัว

ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม  ประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่2 คนขึ้นไปมาอยู่ด้วยกัน  ส่วนใหญ่ครอบครัวเริ่มต้นจากผู้ชายและผู้หญิงซึ่งอยู่ต่างครอบครัวกันมาแต่งงาน  และอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน  ต่อมาอาจมีลูกด้วยกัน  ทำให้สมาชิกในครอบครัวซึ่งเดิมมีเพียง 2 คน  เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ  จนเป็นครอบครัวใหญ่

handout1p.3

    “ครอบครัวของเรามี พ่อ แม่ ลูก แล้วครอบครัวของเธอมีใครกันบ้าง เหมือนครอบครัวเราไหมเอ่ย”

 2. ประเภทของครอบครัว

ครอบครัว  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.   ครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิต

ได้แก่พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า  น้า อา เป็นต้น  

2.   ครอบครัวที่ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิต

     ได้แก่  นายจ้าง  ลูกจ้าง  คนรับใช้  คนอาศัย  เป็นต้น

handout2p.3

ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว

ครอบครัวของเราอาจมีสมาชิกหลายคน ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญาติกันการที่ทุกคนในครอบครัวสามารถอยู่ร้วมกันอย่างมีความสุข เพราะทุกคนต่างมีความรักและความผูกพันกัน

ทุกคนในครอบรัวสามารถแสดงความรักต่อกันด้วยการบอกรักหรือการโอบกอด การจับมือให้กำลังใจ

ถ้าเราทุกคนต่างมีความรักให้กันและกัน จะทำให้ครอบครัวมีความสุข

                 สนใจดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์  คลิ๊กโหลดเลยค่ะ

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.3

 

 

Incoming search terms:

  • ใบงานวิทยาศาสตร์
  • ใบงานวิทยาศาสตร์ ป 3
  • ใบความรู้วิทยาศาสตร์
  • ใบงานวิทย์ ป 3
  • วิทย์ป 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>