ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.4

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.4

หน่วยที่  1   โครงสร้างของพืช      

               หมายถึง ส่วนประกอบของพืช โดยปกติพืชโดยทั่วไปจะประกอบด้วย ราก ลำต้น และใบเมื่อโตเต็มที่จะออกดอก และดอกจะเจริญเติบโตจนกลายเป็นผลพืชหลายๆชนิดจะมีลักษณะนานจึงจะออกดอกสักครั้ง จึงทำให้เหมือนกับว่าเป็นพืชไม่มีดอก เช่น ตะบองเพ็ชร ตะไคร้ กล้วยไม้บางชนิด   พืชบางชนิดแม้เจริญเติบโตเต็มที่ นานเท่าไร ก็ยังไม่มีดอก เรียกพืชชนิดนี้ว่า พืชไม่มีดอก พืชชนิดนี้จะประกอบด้วย ราก ลำต้น และใบ

  handout1p.4

 หน้าที่ของราก
- ยึดลำต้นให้แข็งแรง ติดอยู่กับดินไม่ให้โค่นล้มได้ง่าย
- รากทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารในดิน เพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของพืช
 หน้าที่ของลำต้น
•  เป็นทางลำเลียงน้ำ และอาหารจากรากสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช
•  เป็นโครงสร้างหลักเพื่อให้ส่วนประกอบ อื่นๆ สามารถอยู่รวมกันได้
•  ลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่ง ก้าน ใบ ดอก เพื่อรับแสงแดด ในกระบวรการของสังเคราะห์แสง
 หน้าที่ของใบ
•  สังเคราะห์แสง โดยในใบจะมีสารสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ เมื่อใบรับแสงแดด ปากใบรับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากอากาศเข้ามา และอาศัยน้ำที่รากดูดขึ้นมา เพื่อ ทำการสังเคราะห์ด้วยแสง ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง คือแป้งและออกซิเจน
•  ทำหน้าที่นำก๊าซออกซิเจนเข้าทางปากใบ แล้วคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
•  ใบทำหน้าที่คายน้ำ
 หน้าที่ของดอก ผล และเมล็ด
•  ดอกมีหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆ ที่จำเป็นในการสืบพันธ์ของพืช
•  ทำหน้าที่สืบพันธุ์ โดยดอกจะมีสีสันที่สวยงามเพื่อใช้ล่อแมลงให้มาดูดน้ำหวาน เพื่อนำเกสรไปผสมกับดอกอื่น
•  ผล มีหน้าที่ห่อหุ้มต้นอ่อนและเมล็ด
•  เมล็ดมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์

                           หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พฤติกรรมบางประการของสัตว์ 

            สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยลักษณะที่แตกต่างกัน การแสดงออกและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของสัตว์ในลักษณะนี้  เรียกว่า  พฤติกรรม เช่นการอพยพ  การหาอาหาร  และการเคลื่อนที่

 พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

สัตว์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างกัน ดังนี้
1.  การตอบสนองต่อแสง
สัตว์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมในการตอบสนองต่อแสงที่แตกต่างกัน เช่น  การหรี่ตาเมื่อได้รับแสงสว่าง  การเคลื่อนที่หนีแสงของไส้เดือนดิน  การบินเข้าหาแสงของแมลง  การหาอาหารของสัตว์ สัตว์บางชนิดออกหาอาหารเวลาที่มีแสง เช่น นกที่บินออกจากรังในตอนเช้า  สัตว์บางชนิดหาอาหารเวลาไม่แสง เช่น ค้างค้าว  นกเค้าแมว   ไก่ขันในเวลาเช้า

handout2p.4

 อยากดาวน์โหลดฉบับเต็ม  คลิ๊กเลยค่ะ

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Incoming search terms:

  • ใบงานวิทยาศาสตร์ ป 4
  • วิทยาศาสตร์ ป 4
  • ใบงานวิทย์ ป 4
  • วิทยาศาสตร์ป 4
  • วิทย์ ป 4
  • วิทย์ป 4
  • ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป 4
  • วิทยาศาสตร์ เรื่อง สัตว์ ป4
  • สรุปเนื้อหาวิทย์ ป 4
  • วิทยาศาสตร์ ป 4 สรุป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>