ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.6

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา

 

handout1p.6  1. ระบบย่อยอาหาร

การย่อยอาหาร หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารให้เล็กลง
การย่อยอาหารในทางเดินอาหารมี 2 วิธี คือ
1.1 การย่อยอาหารเชิงกล เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุล ของสารอาหารให้เล็กลงโดยการบดเคี้ยวของฟัน การบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหาร
1.2 การย่อยทางเคมี เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารโดยใช้เอนไซม์ มาเกี่ยวข้อง

ทางเดินอาหารและการย่อยในทางเดินอาหาร

1. ปาก (Mouth) มีการย่อยเชิงกล โดยการบดเคี้ยวของฟัน และมีการย่อยทางเคมีโดยเอนไซม์อะไมเลส หรือ ไทยาลิน ซึ่งทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบสเล็กน้อย

แป้ง -> น้ำตาลมอลโตส (Maltose)

2. คอหอย (Pharynx) เป็นทางผ่านของอาหารไม่มีการย่อยอะไรทั้งสิ้น

3. หลอดอาหาร มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเรียบ มีการย่อยเชิงกลโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารเป็นช่วง ๆ เรียกว่าเพอริตัลซีส (Peristalisis) เพื่อให้อาหารเคลื่อนลงสู่กระเพาะอาหาร  เอนไซม์ลำไส้เล็กจะทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบสและเอนไซม์ในลำไส้เล็กจะทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบส และเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นมา ได้แก่ มอลเทส (Maltase) ซูเครส (Sucrase) และแลกเทส (Lactase) ทำหน้าที่ย่อยอาหารคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาลดังนี้

handout2p.6

ส่วนวิตามิน เกลือแร่และน้ำ ไม่ต้องย่อย เพราะมีขนาดโมเลกุลเล็กอยู่แล้ว

การย่อยอาหารในลำไส้เล็กต้องอาศัยเอนไซม์ที่สร้างจากตับอ่อน

 1. ทริปซิน (Trysin) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโน
2. ไลเปส (Lipase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล
3. อะไมเลส (Amylase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลมอลโตส

handout3p.6

ตับ (Liver) มีหน้าที่สร้างน้ำดี และส่งไปเก็บในถุงน้ำดี น้ำดีมีฤทธิ์เป็นเบสอ่อน และไม่ใช่เอนไซม์ เพราะไม่ใช่สารประกอบโปรตีน แต่มีส่วนประกอบที่สำคัญคือเกลือน้ำดีที่ทำหน้าที่ทำให้ก้อนไขมันแตกตัวออกเป็นเม็ดเล็ก แล้วน้ำย่อยจากตับอ่อนจะย่อยต่อทำให้ได้อนุภาคที่เล็กที่สุด

สนใจดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์  คลิ๊กดาวน์โหลดเลยค่ะ

ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป.6

Incoming search terms:

 • วิทยาศาสตร์ ป 6
 • ใบงานวิทยาศาสตร์ ป 6
 • ระบบย่อยอาหาร ป 6
 • ใบงานวิทยาศาสตร์ ป 1
 • วิทยาศาสตร์ป 6
 • เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป 6
 • yhs-ddc_bd
 • สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป 6
 • วิทย์ ป 6
 • สรุปวิทยาศาสตร์ ป 6
 • ความรู้วิทยาศาสตร์ ป 6
 • วิทย์ป 6
 • ระบบย่อยอาหารป 6
 • ใบงานวิทย์ ป 6
 • ใบความรู้วิทยาศาสตร์ ป 6
 • วิทยาศาสตร์ ป 6 เนื้อหา
 • วิทยาศาสตร์ ป 6 อาหารและสารอาหาร
 • วิทยาศาสตร์ป6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>