ข้อสอบ O-net ป.6 ปี 48

ข้อสอบ O-net ป.6 ปี 48

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2548

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.6  ปี 2548

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2548

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.6 ปี 2548

ข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.6 ปี 2548

                    วิธีการดาวน์โหลดไฟล์นะคะ  เริ่มต้นคลิกไฟล์ที่ต้องการ    ไปที่เมนูไฟล์ด้านบนมุมซ้าย   คลิก 1  ครั้ง  หลังจากนั้นไปที่คำว่า  ดาวน์โหลด  แล้วก็โหลดตามใจชอบ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>