วิทย์คำนวณ ม.1-6

วิทย์คำนวณ ม.1-6

                  การเคลื่อนที่  นี่คือตัวอย่างวิทย์คำนวณ  ออกแบบโดยเจ้าของเว็บไซด์  คือคุณครูพิมพ์ณรดา  จินดาธรานันท์   มีบริการให้แล้วฟรี  มีที่นี่ที่เดียว  เพราะเราตั้งใจอย่างยิ่งให้เว็บนี้เป็นคลังวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เราขอแค่ได้ทำให้งานสมบูรณ์บริการพวกท่านเท่านั้นก็สุขใจแล้ว  แต่อย่างไรใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมฝากเข้ามาได้ที่นี่  http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com  ค่ะ  ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ที่สุด  เชิญด้านล่างค่ะ

science-cal1m1-6 science-cal2m1-6

science-cal3m1-6 science-cal4m1-6

1.การเคลื่อนที่ของวัตถุ

2.แรงมวลและกฎการเคลื่อนที่

3.งานพลังงาน

4.เครื่องกล

5.พลังงานความร้อน

6.ของไหล ความดันและความชื้นของอากาศ

7.คลื่นกล

8.เสียง

9.แสงและการมองเห็น

10.ไฟฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>