แบบทดสอบออนไลน์ ม.2 ชุดที่ 2

ม.2 ชุดที่ 2

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม2

กดปุ่ม  Start quiz เพื่อเริ่มทดสอบ เชิญด้านล่างค่ะ

กดปุ่ม Restart  เริ่มทดสอบใหม่

กดปุ่ม View question เพื่อดูเฉลยค่ะ

ทดสอบข้อต่อไป กดปุ่ม Next  ค่ะ

 ทดสอบเสร็จมีค่าเฉลี่ยเป็น %  ให้ดู  เอาล่ะ เริ่มทดสอบได้แล้วค่ะ

ขอบคุณสำหรับการร่วมทดสอบกับ http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>