ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2 พร้อมเฉลย

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1

คำชี้แจง: ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ (100 คะแนน) ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว           

1. หน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายของคน คือ ข้อใด

ก.   เซลล์                                                     ข.   เนื้อเยื่อ

ค.   นิวเคลียส                                              ง.   ผนังเซลล์

2. สิ่งใดทำหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม

ก.  เซลล์ผิวหนัง                                          ข.   เซลล์สืบพันธุ์

ค.   เซลล์กล้ามเนื้อ                                       ง.   เซลล์เม็ดเลือดแดง

3. เนื้อเยื่อชนิดใดประกอบด้วยเซลล์ที่สามารถหดตัวและคลายตัวได้

ก.  เนื้อเยื่อผิว                                              ข.   เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ค.   เนื้อเยื่อประสาท                                      ง.   เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ

4. ข้อใดถูกต้องที่สุด

ก.  ระบบหายใจ  → จมูก → แลกเปลี่ยนแก๊ส O2  และ CO2

ข.   ระบบไหลเวียนเลือด → หัวใจ → แลกเปลี่ยนแก๊ส  O2  และ CO2

ค.   ระบบสืบพันธุ์ → มดลูก, รังไข่ → ผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพื่อการเจริญพันธุ์

ง.   ระบบย่อยอาหาร → ปาก → ลำเลียงอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

5. กระเพาะอาหารของคนเรามีเอนไซม์ชนิดใดช่วยในการย่อยอาหาร  และทำงานได้ดีในสภาวะเช่นใด

ก.  ไลเปส / เบส                                           ข.   เปปซิน / กรด

ค.   อะไมเลส / เบส                                       ง.   กรดไฮโดรคลอริก / กรด

6. เมื่อเรารับประทานอาหาร  สารอาหารประเภทโปรตีนจะถูกย่อยที่อวัยวะส่วนใด

ก.  เฉพาะกระเพาะอาหาร                             ข.   เฉพาะลำไส้เล็ก

ค.   กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก                ง.   กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่

7. สารในข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด

ก.  ทรอมบิน                                                ข.   โกลบูลิน

ค.   โปรทรอมบิน                                          ง.   วิตามินเคและแคลเซียม

8. เมื่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย สิ่งใดจะทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว

ก.  เกล็ดเลือด                                             ข.   พลาสมา

ค.   เซลล์เม็ดเลือดแดง                             ง.   เซลล์เม็ดเลือดขาว

9. หลังการออกกำลังกายอุณหภูมิในร่างกายจะสูงกว่าปกติ  ร่างกายจะมีวิธีใดในการช่วยลดอุณหภูมิ

ก.  เพิ่มการขับเหงื่อเพื่อให้น้ำระเหยออกมา

ข.   เพิ่มอัตราเมแทบอลิซึมเพื่อให้มีการกำจัดเหงื่อมากขึ้น

ค.   หายใจเข้าออกอย่างรวดเร็วเพื่อระบายความร้อน

ง.   พักผ่อนมากๆ เพื่อให้ร่างกายปรับสภาวะสมดุลของระบบ

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจเข้า

ก.  ปอดพองออก  ท้องแฟบลง

ข.   กะบังลมหดตัว  กระดูกซี่โครงลดต่ำลง

ค.   ปอดขยายใหญ่ขึ้น  กะบังลมยกตัวสูงขึ้น

ง.   กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น  กะบังลมลดต่ำลง

11. การแลกเปลี่ยนแก็สของร่างกายและอากาศภายนอกต้องอาศัยกระบวนการใด

ก.  กระบวนการหายใจ                                  ข.   กระบวนการขับถ่าย

ค.   กระบวนการย่อยอาหาร                            ง.   กระบวนการออกกำลังกาย

12. ในส่วนใดของร่างกายที่พบว่ามีของเสียมากที่สุด

ก.  กรวยไต                                                 ข.   หลอดไต

ค.   ท่อปัสสาวะ                                          ง.   กระเพาะปัสสาวะ

13. ปัสสาวะของคนเราปกติจะมีสมบัติอย่างไร

ก.  เบส                                                       ข.   กรด

ค.   กลาง                                                    ง.   หวานเล็กน้อย

14. สารในข้อใดที่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่หน่วยไตได้

ก.  เกลือแร่                                                 ข.  กรดอะมิโน

ค.  น้ำตาลกลูโคส                                    ง.  เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว

15. เมื่อดื่มสุราจะทำให้เกิดอาการมึนเมา ร่างกายไม่สามารถทรงตัวได้ เกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนใดมากที่สุด

ก.  ซีรีบรัม                                                   ข.   ซีรีเบลลัม

ค.   ไฮโพทาลามัส                                     ง.   เมดุลลา ออบลองกาตา

16. ถ้าร่างกายหายใจเอาอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไป ร่างกายจะแสดงอาการใดเพื่อเป็นการขับสิ่งแปลกปลอมออกนอกร่างกาย

ก.  การหาว                                                 ข.  การสะอึก

ค.   การคัดจมูก                                           ง.   การไอ การจาม

17. แพทย์ให้น้ำเกลือแก่ผู้ป่วยผ่านทางเส้นเลือดใด

ก.  เส้นเลือดดำ                                           ข.   เส้นเลือดแดง

ค.   เส้นเลือดฝอย                                        ง.   เส้นเลือดใหญ่

18. ข้อใดส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด

ก.   หลอดเลือดขยาย                                    ข.   หลอดเลือดเกิดการอุดตัน

ค.   ผนังหลอดเลือดเปราะ                            ง.   ระดับไขมันในเส้นเลือดต่ำ

19. คนที่มีร่างกายแข็งแรง อายุประมาณ 35ปี ควรจะมีค่าความดันเลือดสูงสุดเท่าไร จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ก.  110 มิลลิเมตรปรอท                               ข.   120 มิลลิเมตรปรอท

ค.   135 มิลลิเมตรปรอท                               ง.   160 มิลลิเมตรปรอท

20. ข้อใดกล่าวถึงการเจริญเติบโตของตัวอ่อนขณะอยู่ในครรภ์มารดาไม่ถูกต้อง

ก.  ตัวอ่อนไม่มีการหายใจ                                     ข.   ตัวอ่อนลอยอยู่ในของเหลว

ค.   ตัวอ่อนได้รับอาหารผ่านทางสายสะดือ       ง.   หัวใจของตัวอ่อนยังไม่เต้นจนกว่าจะคลอด

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ 100% พร้อมเฉลย จำนวนหลายชุด เชิญด้านล่างนี้ค่ะ

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.2 พร้อมเฉลย

Incoming search terms:

 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 2
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 2 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทย์ ม 2
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 2 พร้อมเฉลย 100 ข้อ
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 2
 • เฉลยวิทยาศาสตร์ ม 2
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 2 พร้อม เฉลย
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม 2
 • แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ม 2 พร้อม เฉลย
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 2
 • ข้อสอบวิทย์ม 2
 • คําถามวิทยาศาสตร์ ม 2
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 2พร้อมเฉลย
 • เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 2
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 1 เทอม 2 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ ม 2 วิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม ต้น พร้อมเฉลย
 • แบบ ทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม 2 พร้อม เฉลย
 • แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ม 2
 • แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>