ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.4-6 พร้อมเฉลย

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนที่

ตอนที่ 1 การเคลื่อนที่แนวตรง

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  วินเนอร์ออกเดินทางจากบ้านไปวัดทางทิศเหนือ 10 กิโลเมตร จากนั้นขับรถไปตลาดทางตะวันออกอีก 10 กิโลเมตรแล้วไปรับแม่ที่สถานีรถไฟทางด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ห่างจากตลาด 10 กิโลเมตร ระยะทางและการกระจัดที่วินเนอร์เคลื่อนที่ได้ต่างกันเท่าใด

เท่ากัน                   ค 15 กิโลเมตร            ข 10 กิโลเมตร            20 กิโลเมตร

 

2. ภัทรพงศ์เดินรอบสนามซึ่งมีรัศมี 7 เมตร โดยเขาเดินได้ครบ 3 รอบ พอดี การกระจัดที่ภัทรพงศ์ เคลื่อนที่ได้เป็นเท่าใด

0 เมตร                  308 เมตร               ข 14 เมตร                924 เมตร

test1m.4-6

เมื่อสอดแถบกระดาษเข้าไปในเครื่องเคาะสัญญาณเวลาแบบ 50 ครั้งต่อวินาที และใช้มือดึงแถบกระดาษออกมาตรง ๆ แล้วนำกระดาษมาทาบกับไม้บรรทัดวัดระยะได้ดังรูป จงตอบคำถามข้อ 3–6

3. เวลาระหว่างจุด A ถึง จุด D เป็นเท่าใด

0.10 วินาที             ค 0.14 วินาที             ข 0.12 วินาที             0.18 วินาที

 

4. ระหว่างจุดใดถึงจุดใดที่มีความเร็วในการดึงกระดาษออกมาจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลามากที่สุด

A ถึง B                  ค C ถึง D                  ข B ถึง C                  D ถึง E

5. อัตราเร็วเฉลี่ยระหว่างจุด A ถึง D เป็นเท่าใด

0.75 เมตร/วินาที       ค 0.65 เมตร/วินาที       ข 0.70 เมตร/วินาที       0.60 เมตร/วินาที

 

6. จากแถบกระดาษ ข้อสรุปใดถูกต้อง

ความเร็วคงที่

ระหว่างจุด C ถึง D ดึงกระดาษเร็วขึ้นและดึงช้าลงในระหว่างจุด D และ E

ระหว่างจุด B และ C ดึงกระดาษเร็วกว่าระหว่างจุด A และ B

ข้อมูลไม่เพียงพอสรุปไม่ได้

 

7. จากรูปเจี๊ยบเดินจาก A ไป B ใช้เวลา 5 วินาที แล้ววิ่งต่อไปยัง C ใช้เวลา 5 วินาทีเท่าเดิม จงหาความเร็วเฉลี่ยของเจี๊ยบตลอดการเคลื่อนที่นี้

test7m4-6 

1.5 เมตร/วินาที        ค 2.5 เมตร/วินาที        ข 2.0 เมตร/วินาที        3.5 เมตร/วินาที

 

8. รถยนต์คันหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งภายในเวลา 6 วินาที มีความเร็วเป็น 30 m/s รถคันนี้มีความเร่งเท่าใด

2.5 เมตร/วินาที        ค 4 เมตร/วินาที           ข 3 เมตร/วินาที          5 เมตร/วินาที

 

9. ชายคนหนึ่งขับรถด้วยความเร็ว 20 m/sถ้าเขาขับด้วยความเร่งสม่ำเสมอเท่ากับ 5 m/s เมื่อเวลาผ่านไป 5 วินาที รถยนต์คันนี้จะมีความเร็วเท่าไร

40 เมตร/วินาที         50 เมตร/วินาที         ข 45 เมตร/วินาที         55 เมตร/วินาที

 

10. รถโดยสารคันหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่ออกจากที่จอด และขับด้วยความเร่ง 5 m/s เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที รถโดยสารคันนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใด

60 เมตร                 80 เมตร                 ข 70 เมตร                90

ต้องการดาวน์โหลด ฉบับสมบูรณ์ 100%  +เฉลยเชิญด้านล่างนี้คะ

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.4-6 พร้อมเฉลย

 

Incoming search terms:

 • ข้อสอบฟิสิกส์ ม 4 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบการเคลื่อนที่ พร้อมเฉลย
 • โจทย์ฟิสิกส์ ม 4 พร้อมวิธีทํา
 • ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลยวิธีทํา
 • โจทย์ฟิสิกส์ ม 4
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม 4 พร้อม เฉลย
 • ข้อสอบฟิสิกส์ พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม 4 พร้อม เฉลย ละเอียด
 • ข้อสอบ ฟิสิกส์ พร้อม เฉลย วิธี ทํา
 • โจทย์ฟิสิกส์ ม 4 พร้อมวิธีทํา เรื่องการเคลื่อนที่
 • โจทย์เครื่องเคาะสัญญาณเวลาพร้อมเฉลย
 • ข้อสอบฟิสิกส์ม 4 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบฟิสิกส์ ม 5 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบฟิสิกส์ม 4
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 4-6
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ม 4 พร้อมเฉลย
 • โจทย์ฟิสิกส์ พร้อมวิธีทํา
 • ข้อสอบฟิสิกส์พร้อมเฉลยวิธีทํา
 • ข้อสอบฟิสิกส์พร้อมเฉลยละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>