ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 พร้อมเฉลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หน่วยที่ 1  พืชแพร่พันธุ์     จำนวน  30  ข้อ

จงกา Χ ทับตัวอักษรตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ

1.  การถ่ายละอองเรณูภายในดอกเดียวกัน สามารถเกิดกับพืชในข้อใด

ก. กุหลาบ                  ข. ตำลึง                        ค. มะละกอ                   ง. เฟิร์น

2.  ข้อใดเป็นการแสดงว่าดอกมีการปฏิสนธิแล้ว

ก. อับละอองเรณูแตก                     ข. กลีบดอกเบ่งบานเต็มที่           ค. ก้านชูเกสรเพศเมียเหี่ยวลง         ง. รังไข่แห้งและฝ่อไป

3.  ผลมะม่วงเจริญมาจากส่วนใด

ก. อับละอองเรณู      ข. ยอดเกสรเพศเมีย     ค. กลีบเลี้ยง                ง. รังไข่

4. ข้อใดเป็นการปฏิสนธิของพืช

ก. การแพร่พันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

ข. พืชมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์

ค.การถ่ายละอองเรณูโดยใช้แมลง

ง. การผสมระหว่างละอองเรณูกับเซลล์ไข่

5. หลังจากการผสมเกสรของดอกมะม่วงจนเกิดการปฏิสนธิแล้ว ออวุลจะเจริญไปเป็นอะไร

ก. ผลมะม่วง              ข. ดอกมะม่วง                 ค. ใบมะม่วง                     ง. เมล็ดมะม่วง

6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับดอกของพืชส่วนใดของเกสรเพศเมีย 

ก. ละอองเรณูอยู่ในรังไข่

ข. เซลล์ไข่คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย

ค. เกสรเพศผู้มีเพียงอันเดียวเท่านั้น

ง. ก้านชูอับละอองเรณูมียางเหนียว

7. ส่วนใดของเกสรเพศเมีย ทำหน้าที่จับละอองเรณู

ก. ยอดเกสรเพศเมีย   ข. ก้านชูรังไข่            ค.เซลล์ไข่                ง. รังไข่

8.  สิ่งใดไม่ช่วยในการถ่ายละอองเรณู

ก. ผึ้ง                    ข. นก                        ค. แสงแดด                           ง. ลม

9. เมล็ดมีประโยชน์อย่างไร

ก. ใช้ล่อแมลง

ข. ใช้ขยายพันธุ์

ค. ใช้เก็บละอองเรณู

ง. เป็นแหล่งสร้างอาหารของพืช

10. ดอกในข้อใดสามารถสืบพันธุ์ภายในดอกเดียวกันได้

ก. ดอกบวบ     ข. ดอกตำลึง              ค. ดอกพู่ระหง                        ง. ดอกข้าวโพด

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ 100%  เชิญด้านล่างนี้  ฟรีแบบจัดให้  จัดเต็ม  จัดหนัก

 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 พร้อมเฉลย

Incoming search terms:

 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 5
 • วิทยาศาสตร์ ป 5
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 5 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป 5
 • ข้อสอบวิทย์ ป 5
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป 5 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทย์ป 5
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป 5
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 5
 • วิทยาศาสตร์ป 5
 • ข้อสอบ ป 5 วิทยาศาสตร์
 • แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป 5
 • ข้อสอบออนไลน์ป 5
 • แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 5
 • แบบฝึกวิทยาศาสตร์ ป 5
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป5
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 5 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบออนไลน์ ป 5
 • วิทย์ ป 5
 • ข้อสอบออนไลน์วิทยาศาสตร์ ป 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>