ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 พร้อมเฉลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยฯ ที่ 1    สัตว์โลกผู้น่ารัก     จำนวน 30 ข้อ

จงกา χ ทับตัวอักษร ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ

1.    สุนัขมีการเจริญแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเช่นเดียวกับสัตว์ในข้อใด  

ก.    กบ                          ข.   แมลงปอ                        ค. แมลงสามง่าม                ง.   ผีเสื้อ

2.  เราสามารถพบตัวอ่อนของสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ไม่สมบูรณ์ที่ใด        

ก.    บนพื้นดิน             ข.   บนต้นไม้                        ค. ตามกิ่งไม้ผุ           ง.   ในน้ำ

3. จากแผนภาพ น่าจะเป็นการเจริญเติบโตของสัตว์ในข้อใด

test1p.6

ก. กบ                             ข.   เหา                                   ค. ด้วง                        ง.   แมลงปอ       

4.  การเจริญเติบโตแบบใดมีระยะดักแด้  

ก. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

ข. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทีละน้อย

ค. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์

ง. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ไม่สมบูรณ์

5. สัตว์ในข้อใดมีการเจริญเติบโตแบบมีการรูปร่างเช่นเดียวกับสัตว์ในข้อใด    

ก.    กบ                          ข.   แมลงปอ                        ค.    แมลงสามง่าม      ง.   ผีเสื้อ

6. ข้อใดถูกต้อง

ก.    ปลวกมีการเจริญเติบโตแบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์

ข.    ตัวอ่อนแมลงปออาศัยอยู่บนต้นไม้

ค.    แมลงสาบมีการเจริญเติบโตระยะดักแด้

ง.    ยุงมีการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 4 ขั้น

7.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกินอาหารของสัตว์

ก.    นกอินทรีกินงูเป็นอาหาร

ข.    หมูป่ากินจระเข้เป็นอาหาร

ค.    กระต่ายกินนกเป็นอาหาร

ง.    กบกินงูเป็นอาหาร

8.  สัตว์ในข้อใดที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร

ก.    งู                          ข.   เป็ด                                       ค.    ช้าง                     ง.   จระเข้

9.    หากนักเรียนเลี้ยงเหยี่ยว นักเรียนจะให้อะไรเป็นอาหาร      

ก.    ผลไม้                     ข.   ใบหญ้า                             ค.            เนื้อสัตว์      ง.   ผัก

10. ข้อใดถูกต้อง

test10p.6

 ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ 100%  เชิญด้านล่างนี้  คลิ๊กเลยมีให้คุณเลือกดาวน์โหลดอย่างเต็มที่

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 พร้อมเฉลย

    

             

               

Incoming search terms:

 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 6
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป 6
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป 6
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อมเฉลย
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบวิทย์ ป 6
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อม เฉลย
 • ข้อสอบวิทย์ป 6
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป 6 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6
 • ข้อสอบออนไลน์ ป 6
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 5 พร้อม เฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อมเฉลย ภาคเรียนที่ 1
 • ข้อสอบวิทย์
 • แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบป 6พร้อมเฉลย
 • แบบ ทดสอบ วิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อม เฉลย
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 6 พร้อมเฉลย 100 ข้อ
 • ข้อสอบวิทย์ ป 6 พร้อมเฉลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>