ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 พร้อมเฉลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยฯ ที่ 1    พืชรอบตัว      จำนวน 30 ข้อ

จงกา χ ทับตัวอักษร ตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ

1.    เพราะเหตุใดจึงเปรียบเทียบใบไม้เป็นห้องครัว    

ก.    เพราะบริเวณใบมีอาหารสะสมอยู่มาก

ข.    เพราะใบทำหน้าที่สร้างอาหาร

ค.    เพราะใบพืชมีอุปกรณ์ในการสร้างอาหาร

ง.    เพราะใบพืชเป็นบริเวณเดียวที่มีการสะสมอาหาร

2.  นุ่นทดลองจุ่มรากของต้นเทียนลงในน้ำหมึกสีแดงและแช่ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อผ่าลำต้น ตามแนวยาว จะสังเกตเห็นสิ่งใด    

ก.    เห็นน้ำหมึกแดงอยู่เป็นจุดๆ

ข.    เห็นน้ำหมึกแดงเป็นเส้น

ค.    เห็นน้ำหมึกแดงไหลออกจากลำต้น

ง.    ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

3.  พืชชนิดใดมีรากอากาศ    

ก.   ไทร                       ข.   มะม่วง                       ค.   ขนุน                    ง.   หญ้าแฝก

4.  ข้อใดไม่ใช่ หน้าที่ของรากของต้นโกงกาง    

ก.    ค้ำยันลำต้น         ข.    ดูดน้ำและแร่ธาตุ     ค.    สะสมอาหาร       ง.     หายใจ

5.  ส่วนประกอบใดของดอกที่ทำหน้าที่ล่อแมลง

ก.    ฐานรองดอก       ข.    กลีบเลี้ยง                 ค.    กลีบดอก             ง.    ริ้วประดับ

ุ6.  ลำต้นของพืชในข้อใดทำหน้าที่สะสมอาหารทั้งหมด

ก.    ขิง   มันฝรั่ง   เผือก

ข.    ขมิ้น   แครอต   มันแกว

ค.    มันเทศ   หัวไชเท้า   ข่า

ง.    มันฝรั่ง   มันเทศ   มันแกว

7.  ดอกของพืชชนิดใดไม่สามารถผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกันได้

ก.    พริก                    ข.  โหระพา                     ค.    มะเขือ                ง.   ฟักทอง

8.  จากข้อ 7 เป็นเพราะเหตุใดดอกของพืชชนิดนั้นจึงไม่สามารถผสมพันธุ์ภายในดอกเดียวกันได้

ก.    เป็นดอกไม่สมบูรณ์

ข.    เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ

ค.    เกสรเพศผู้อยู่ต่ำกว่าเกสรเพศเมีย

ง.    เกสรเพศผู้ไม่แข็งแรงจึงต้องผสมข้ามดอก

9.  ปอทดลองปลูกพืช 2 กระถางกระถางที่ 1 รดน้ำทุกวันเวลาเช้ากับเย็น กระถางที่ 2 ไม่ต้องรดน้ำตั้งกระถาง ทั้ง 2 ใบไว้ในที่ที่มีแสง  อยากทราบว่า ปอต้องการศึกษาในเรื่องใด

ก.    แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่

ข.    น้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่

ค.    กระถางใบใดจะมีปริมาณดินลดลง

ง.     ต้นพืชต้นใดจะตายก่อน

10.  จากข้อ 9 สิ่งใดที่ต้องติดตามดู      

ก.    ลักษณะของดิน            ข.    สีของต้นพืช                ค.    ความสูงของต้นพืช            ง.    ลักษณะใบของต้นพืช

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์  แบบจัดเต็มยกชุด + พร้อมเฉลยฟรี คลิ๊กเลยด้านล่างนี้คะ      

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 พร้อมเฉลย

 

 

 

Incoming search terms:

 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 4
 • ข้อสอบวิทย์ ป 4
 • ข้อสอบวิทย์ป 4
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป 4 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 4
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 4 พร้อมเฉลย
 • แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 4
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป 4
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 4 พร้อม เฉลย
 • แนวข้อสอบป 4
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 4 6 พร้อม เฉลย
 • คลังข้อสอบ ป 4
 • แนวข้อสอบ ป 4
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป4
 • ข้อสอบป 4วิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบ ป 4 วิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบ ป 4 พร้อมเฉลย
 • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 4 เรื่อง พืช
 • แนวข้อสอบป4
 • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป 4พร้อมเฉลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>