สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต

สื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต

             Video  ชุดนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้แท็บเล็ต  สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนโดยใช้แท็บเล็ต  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงสื่อชุดนี้ได้เป็นอย่างดี   อย่าลืมนะคะ  คิดถึงวิทยาศาสตร์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ีหลากหลายเชิญที่นี้  ที่  http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>