ข้อสอบ ป.1 พร้อมเฉลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ข้อสอบ ป.1  ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์  100%  เชิญด้านล่างสุดฟรียกชุด

หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต จำนวน 40 ข้อ จงกา × ทับตัวอักษรตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคำตอบ

1.  ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

ก. ไทร มด ดิน            ข. หนอน จาน บ้าน          ค. หญ้า ปลวก ปู

2.  ข้อใดแสดงถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิต

ก. ไก่จิกหนอนเข้าปาก       ข. สุนัขวิ่งไล่กวดแมว        ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

3.  ถ้านำสัตว์มาเลี้ยงไว้โดยไม่ให้อาหารและน้ำ ผลจะเป็นอย่างไร

ก. สัตว์จะเจ็บป่วย เพราะขาดอาหาร

ข. สัตว์จะตาย เพราะขาดอาหารและน้ำ

ค. สรุปไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของสัตว์

4. ต้นมะม่วง จัดอยู่ในจำพวกเดียวกับข้อใด

ก. นก                             ข. สมุด                                 ค. ดิน

5.  จากคำตอบในข้อ 4 เป็นเพราะอะไร

ก. เพราะต้นมะม่วงต้องปลูกในดิน ข. เพราะต้นมะม่วงเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนนก ค. เพราะต้นมะม่วงใช้ทำสมุดได้

 

6.  จากภาพ ข้อใดคือสิ่งไม่มีชีวิต

test1p.6-sheet1

7.  จากภาพเราจะพบพืชชนิดนี้ขึ้นอยู่บริเวณใด

test2p.6-sheet1

ก. บนพื้นดิน
ข. บนต้นไม้อื่น
ค. ในแหล่งน้ำ

8.  ข้อใดคือพืชที่ขึ้นบนต้นไม้อื่น
ก. ขนุน
ข. มะนาว
ค. กาฝาก

9.  พืชที่ขึ้นอยู่บนดิน จะมีลักษณะใดที่เหมาะสมกับบริเวณที่ขึ้น
ก. มีรากที่ช่วยยึดลำต้นให้ตั้งอยู่ได้
ข. ลำต้นมีโพรงอากาศมาก
ค. ลำต้นมีขนาดเล็ก และมีน้ำหนักเบา

 10. ฝักของถั่วฝักยาว เป็นส่วนใดของต้นถั่วฝักยาว

ก. ลำต้น
ข. ดอก
ค. ผล

ดาวน์โหลดฟรี  แบบจัดเต็มยกชุด  แก้ไขปรับได้ตามใจชอบ  คลิ๊กโห ลดเลยค่ะ

ดาวน์โหลด  ข้อสอบ ป.1  ฉบับสมบูรณ์  100%

 

 

 

 

 

Incoming search terms:

  • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 1
  • ข้อสอบ ป 1 พร้อมเฉลย
  • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป 1 พร้อมเฉลย
  • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป 1
  • ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป 1 พร้อม เฉลย
  • ข้อสอบป 1
  • แนวข้อสอบป 1
  • ข้อสอบวิทย์ป 1
  • ข้อสอบวิทยาศาสตร์ป 1 พร้อมเฉลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>