ใบงานวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม 4-6

ใบกิจกรรม ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม. 4-6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 1 ระบบนิเวศ  ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์  ที่ปรับแต่งได้สบายใจ  เชิญด้านล่างค่ะ 

กิจกรรมที่ 1 (สัญลักษณ์ 06) สืบค้นข้อมูล

ระบบนิเวศธรรมชาติของโลก

 living&environ1m.4-6

ปัญหาระบบนิเวศที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกมีลักษณะเด่นอะไรบ้าง

ขั้นตอน

1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยค้นคว้าในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

– ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี อุณหภูมิต่ำสุด สูงสุด และลักษณะเด่นของระบบนิเวศ

– ชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

2. นำข้อมูลที่ได้มาอภิปรายร่วมกันแล้วนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม

 บันทึกผลการสืบค้นข้อมูล

รายการบันทึกผลการสืบค้นข้อมูล

วันที่ ____________ เดือน ________________  พ.ศ. ______________

 

 

พิจารณาจากคำตอบนักเรียน

 

 

สรุปผล                                 

พิจารณาจากคำตอบนักเรียน

แนวคำตอบ

ระบบนิเวศ

สภาพภูมิอากาศ

องค์ประกอบในระบบนิเวศ

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี(ซม.)

อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด–สูงสุด

(oC)

พืชที่พบทั่วไป

สัตว์ที่พบทั่วไป

ป่าดิบชื้น

200–500

25–27

ไม้เลื้อย ปาล์ม กล้วยไม้ เฟิน กบ นก แมลง ลิง
ทะเลทราย

น้อยกว่า 25

0–50

กระบองเพชร ไม้พุ่มขนาดเล็ก กิ้งก่า แมลง หนู
ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น

50–150

-20–30

ฮิกกอรี เมเปิล โอ๊ก กวาง ไก่งวงป่า กระรอก แมลง
ป่าสนหรือไทกา

25–100

-70–20

ป่าสน ต้นสปรูซ หนู กวางมูส หมาป่า
ป่าทุนดรา

10–40

-28–10

ไลเคน มอส หญ้า มุ่มขนาดเล็ก กวางคาริบูนวัวอารคติกมัสก์ หมาจิ้งจอก

 คำถาม

1. ระบบนิเวศในแต่ละภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีลักษณะและองค์ประกอบในระบบนิเวศเหมือนกันหรือไม่

                 ระบบนิเวศในแต่ละภูมิภาคของโลกมีลักษณะและองค์ประกอบแตกต่างกัน

2. สาเหตุที่ทำให้ระบบนิเวศแต่ละภูมิภาคของโลกมีลักษณะและองค์ประกอบแตกต่างกันคืออะไร

                 ตำแหน่งที่ตั้งบนโลก สภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศ

3. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศทะเลทราย แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตที่พบในระบบนิเวศป่าดิบชื้น หรือไม่ อย่างไร

                   แตกต่างกัน คือ ระบบนิเวศทะเลทราย เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0–50 องศาเซลเซียส มีฝนตกเพียงเล็กน้อย มีความชื้นไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชและสัตว์ที่พบจึงมีขนาดเล็กและทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี เช่น ต้นกระบองเพชร กิ้งก่า และหนู ส่วนระบบนิเวศป่าดิบชื้น เป็นบริเวณที่มีฝนตกหนัก และความชื้นสูง พืชและสัตว์ที่พบจึงมีหลายชนิด เช่น ปาล์ม กล้วยไม้ เฟิน ลิง และนกชนิดต่าง ๆ

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์  ที่ปรับแต่งได้สบายใจ  เชิญด้านล่างค่ะ 

4.ใบงานวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม 4-6

จัดให้เต็ม ๆ  อีกแล้วคะ  กับรวมใบงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ให้กับครู  นักเรียน  และผู้ที่สนใจได้เอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะ  กับที่นี่  http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>