ใบงานวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม 4-6

ใบงาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4–6

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โลกและการเปลี่ยนแปลง

ตอนที่ 1 โครงสร้างของโลก  ดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ เชิญดาวน์โหลดด้านล่างสุดค่ะ

Worksheetmove1กิจกรรมที่ 1   สืบค้นข้อมูลโครงสร้างของโลก

 จุดประสงค์ของกิจกรรม

อธิบายส่วนประกอบและโครงสร้างของโลกได้

ปัญหา โครงสร้างของโลกแต่ละส่วนมีลักษณะสำคัญอย่างไร

ขั้นตอน

1. ศึกษาโครงสร้างของโลก 3 ส่วน ได้แก่ เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก โดยพิจารณาจากประเด็นที่สำคัญ ๆ ดังนี้

  • · เปลือกโลก สืบค้นข้อมูลที่อธิบายลักษณะของเปลือกโลกและการเปรียบเทียบเปลือกโลกที่เป็นส่วนของทวีปกับส่วนที่เป็นมหาสมุทร
  • · เนื้อโลก สืบค้นข้อมูลที่อธิบายคุณสมบัติและส่วนประกอบของเนื้อโลก
  • · แก่นโลก สืบค้นข้อมูลที่อธิบายความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ของคลื่นไหวสะเทือนกับส่วนประกอบของโลก รวมทั้งอธิบายลักษณะของแก่นโลกชั้นในและชั้นนอก

2. จัดป้ายนิเทศแสดงข้อมูลโครงสร้างของโลกที่ได้ศึกษาจากข้อ 1

 บันทึกผลการสืบค้นข้อมูล

รายการบันทึกผลการสืบค้นข้อมูล

วันที่ _________ เดือน____________ พ.ศ.________

 

พิจารณาจากคำตอบนักเรียน

 

 

 สรุปผล

พิจารณาจากคำตอบนักเรียน

แนวคำตอบ

เปลือกโลก เป็นชั้นนอกสุด มีความหนาประมาณ 6–70 กิโลเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่

                 กล่าวคือ เมื่อพิจารณาที่ใต้ท้องมหาสมุทร เปลือกโลกจะบางมาก แต่ถ้าพิจารณาจากส่วนของทวีปที่เป็นภูเขาสูง เปลือกโลกก็จะหนามาก

เนื้อโลก เป็นชั้นที่อยู่ถัดจากแก่นโลก หนาประมาณ 2,870 กิโลเมตร เป็นชั้นหินหนืด ประกอบด้วยแมกนีเซียม เหล็ก และซิลิเกต

แก่นโลก แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แก่นโลกชั้นนอก อยู่ในระดับความลึกจากผิวโลกประมาณ 2,900–5,000 กิโลเมตร เป็นชั้นของเหลวร้อนจัดที่ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลหลอมละลายปนกันอยู่ และแก่นโลกชั้นใน อยู่ถัดจากแก่นโลกชั้นนอกจนถึงจุดศูนย์กลางของโลก เป็นชั้นของแข็งที่ประกอบด้วยธาตุเหล็กและนิกเกิลเช่นเดียวกับแก่นโลกชั้นนอก

 คำถามประกอบกิจกรรม

1. นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างของโลกด้วยวิธีการใดบ้าง

ศึกษาส่วนประกอบของอุกกาบาตที่ตกลงมายังพื้นโลก ศึกษาจากชิ้นส่วนที่พ่นออกมาจากภายในโลกขณะที่ภูเขาไฟปะทุ ศึกษาลักษณะของหินที่ขุดเจาะได้จากพื้นที่บริเวณใต้มหาสมุทร ศึกษาการเดินทางของคลื่นไหวสะเทือนผ่านชั้นหินต่าง ๆ ภายในโลก

2. ความแตกต่างของเปลือกโลกที่ปกคลุมมหาสมุทรและทวีป พิจารณาจากตัวบ่งชี้อะไรบ้าง

ตัวบ่งชี้ความแตกต่างของเปลือกโลกทั้ง 2 ส่วน พิจารณาจากอายุ ความหนา ความหนาแน่น

และส่วนประกอบ

3. เปลือกโลกแบ่งเป็นกี่ชั้น มีอะไรบ้าง และแต่ละชั้นมีอะไรเป็นส่วนประกอบ

เปลือกโลกแบ่งเป็น 2 ชั้น คือ

1) เปลือกโลกชั้นบน ประกอบด้วยหินไซอัล ซึ่งเป็นหินแกรนิตของเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีป หินไซอัลประกอบด้วยสารประกอบซิลิกา และอะลูมินา

2) เปลือกโลกชั้นล่าง ประกอบด้วยหินไซมา ซึ่งเป็นหินบะซอลต์ของเปลือกโลกส่วนที่เป็นท้องมหาสมุทรและรองอยู่ใต้หินไซอัล หินไซมาประกอบด้วยสารประกอบซิลิกา และแมกนีเซีย

4. หินหลอมละลายหรือหินหนืดอยู่ภายในชั้นใดของโลก  :ชั้นเนื้อโลก

ฉบับสมบูรณ์แบบยกชุดอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

3. ใบงานวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม 4-6 

จัดให้เต็ม ๆ  อีกแล้วคะ  กับรวมใบงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ให้กับครู  นักเรียน  และผู้ที่สนใจได้เอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะ  กับที่นี่  http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com/

Incoming search terms:

  • ข้อสอบดาราศาสตร์ ม 4 พร้อมเฉลย
  • ข้อสอบโลกดาราศาสตร์ ม 4 พร้อมเฉลย
  • คําถามท้ายบท นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการใดในการศึกษาโครงสร้างโลก
  • ดาราศาสตร์ ม 4
  • ข้อสอบโลกดาราศาสตร์
  • เฉลยใบงานดาราศาสตร์ม 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>