ใบงาน ป.2

ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.2

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ตัวเราแสนซน

ใบงานที่ 1  ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์ทั้งชุด  เชิญด้านล่างสุด  โหลดฟรีค่ะ

คำถาม   มีอะไรแฝงอยู่ในอาหารที่ทอด

สังเกต   ไขมันในอาหารทอด

ขั้นตอน

1. แบ่งนักเรียนกลุ่มละ   5­-6   คน

2. แต่ละกลุ่มตัดกระดาษขาวเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด   5×5  นิ้ว   1 แผ่น

3. นำแผ่นกระดาษที่ตัดไว้   ไปส่องดูกับแสงแดด   สังเกตลักษณะของกระดาษ   บันทึกผล

4. นำอาหารทอดที่เตรียมไว้   วางบนกระดาษเป็นเวลา   5 นาที แล้วยกออก   นำกระดาษไปส่องดูกับแสงอีกครั้ง

      5. บันทึกผล อภิปราย และสรุปผลร่วมกัน

บันทึกผล

ลักษณะของกระดาษเมื่อนำไปส่องกับแสง

ก่อนการสังเกต

หลังการสังเกต

เนื้อขาวเนียน เกิดรอยมีลักษณะเป็นจุดคล้ายหยดน้ำมัน เมื่อนำไปส่องกับแสงจุดนั้นจะโปร่งแสง

  สรุป

                มื่อวางอาหารทอดบนกระดาษขาวจะเกิดรอยมีลักษณะเป็นจุดคล้ายหยดน้ำมัน เมื่อนำไปส่องกับแสงจะโปร่งแสง นั่นแสดงว่า อาหารทอดมีสารอาหารประเภทไขมัน                                                                                                 

คำถามประกอบกิจกรรม

1.   นักเรียนเลือกอาหารชนิดใดมาใช้ในการสังเกต

          ลูกชิ้นทอด                          

2.   ลักษณะของกระดาษก่อนและหลังการนำอาหารทอดมาวางแตกต่างกันอย่างไร

ก่อนนำอาหารทอดมาวาง  กระดาษมีลักษณะขาวเนียน  แต่หลังจากนำอาหารทอดมาวางกระดาษจะมีลักษณะเป็นรอยคล้ายหยดน้ำมัน  และเมื่อนำไปส่องกับแสงรอยนั้นจะโปร่งแสง

3.   ในอาหารทอดมีสารอาหารประเภทใด

ไขมัน

4.    ถ้านักเรียนรับประทานอาหารที่มีไขมันมากจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

      เป็นโรคอ้วน

5. นักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติกิจกรรมนี้

รู้ว่าในอาหารทอดมีไขมันมาก เราจึงไม่ควรรับประทานมาก

โหลดใบงานวิทยาศาสตร์ ป.2  ฉบับสมบูรณ์คลิ๊กด้านล่าง

ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.2

วิธีการดาวน์โหลด  คลิกไปที่ใบงาน  คลิกคำว่าไฟล์ด้านบนมุมซ้าย  คลิ๊กดาวน์โหลด  เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะ

 

Incoming search terms:

  • ใบงานวิทย์ ป 2
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>