ใบงานสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม 4-6

ใบงาน สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม. 4–6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การรักษาดุลยภาพของเซลล์และสิ่งมีชีวิต

ตอนที่ 1 การรักษาดุลยภาพของเซลล์

กิจกรรมที่ 1 (08) ทดลอง

การลำเลียงของสารผ่านเซลล์

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. ทดลองการเกิดออสโมซิสในเซลล์พืชได้

2. อธิบายลักษณะของเซลล์เพื่อรักษาดุลยภาพของเซลล์เมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน

 

ทักษะสร้างเสริมความเข้าใจที่คงทน

1. การสังเกต

2. การทดลอง

3. การตั้งสมมุติฐาน

4. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

5. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

 

ทักษะสร้างเสริมความเข้าใจที่คงทนอุปกรณ์ 

1. กล้องจุลทรรศน์                      1 กล้อง

2. สไลด์และกระจกปิดสไลด์            1 ชุด

3. บีกเกอร์ขนาด 100 ลบ.ซม.         1 ใบ

4. หลอดหยด                            1 หลอด

5. ใบมีดโกน                             1 ใบ

6. ปากคีบ                                1 อัน

7. กระดาษเยื่อ                           4–5 แผ่น

8. สารละลายกลูโคสเข้มข้น 10%

หรือสารละลายโซเดียมคลอไรด์

เข้มข้น 10%                            50 ลบ.ซม.

9. น้ำกลั่น                               50 ลบ.ซม.

10. หอมแดง                            1 หัว

 

 

 ขั้นตอนการทดลอง

ปัญหา ความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หรือไม่

กำหนดสมมุติฐาน ความเข้มข้นของสารละลายจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์

 ทดสอบสมมุติฐาน

1. นำหอมแกงมาปอกโดยลอกเยื่อหอมแกงด้านนอกออกให้หมดและตัดรากกับด้านปลายของหอมแกงออก

2. ใช้ใบมีดโกนผ่าครึ่งตามยาว จากนั้นลอกเนื้อเยื่อด้านในของหอมออกโดยใช้ปากคีบหรือใบมีดโกนกดเบา ๆ ที่บริเวณโคนกลีบของหอมแกง

3. นำเนื้อเยื่อที่ได้มาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ วางบนสไลด์

4. หยดน้ำกลั่นลงบนสไลด์ ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ โดยวางกระจกปิดสไลด์ทำมุม 45 องศากับแผ่นสไลด์ แล้วค่อย ๆ ปล่อยกระจกปิดสไลด์ลงชิดเนื้อเยื่อเพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศ นำไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำและกำลังขยายสูงตามลำดับ สังเกตและบันทึกลักษณะเซลล์ที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์

ขั้นตอนการทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมรอบ ๆ เซลล์กับการเกิดออสโมซิสในเซลล์

5. หยดสารละลายกลูโคสเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์

ลงที่ขอบด้านใดด้านหนึ่งของกระจกปิดสไลด์จากข้อ 4

ใช้กระดาษเยื่อแตะตรงขอบกระจกปิดสไลด์อีกด้านหนึ่งเพื่อซับน้ำกลั่นที่ไหลออกมา ดังรูป

6. ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ สังเกตและบันทึกลักษณะเซลล์ที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์

7. หยดน้ำกลั่นลงที่ขอบด้านใดด้านหนึ่งของกระจกปิดสไลด์ ใช้กระดาษเยื่อค่อย ๆ แตะตรงขอบกระจกปิดสไลด์อีกด้านหนึ่งเพื่อซับสารละลายกลูโคสออก

8. ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ สังเกตและบันทึกลักษณะเซลล์ที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์

หมายเหตุ สารละลายกลูโคสเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เตรียมได้โดยชั่งกลูโคส 10 กรัม เติมน้ำกลั่นจนครบ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร คนให้กลูโคสละลายจนหมด

ต้องการดาวน์โหลดแบบยกชุด  ฟรีฉบับสมบูรณ์ ปรับตกแต่งได้  คลิ๊กเลยค่ะ

5. ใบงานวิชาสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม 4-6 

จัดให้เต็ม ๆ  อีกแล้วคะ  กับรวมใบงานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ให้กับครู  นักเรียน  และผู้ที่สนใจได้เอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะ  กับที่นี่  http://www.วิทยาศาสตร์ออนไลน์.com/

Incoming search terms:

  • สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม 4-6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>