ใบงาน ป.1

ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

ใบงานที่ 1    ต้องการดาวน์โหลดฉบับเต็มสมบูรณ์แบบและสวย  เชิญด้านล่างค่ะ

คำถาม  เราลองชวนเพื่อนมาสำรวจบริเวณรอบโรงเรียนกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

ทักษะ

1. การสังเกต (ดู)

2. การสื่อความหมาย

(เขียน วาดภาพ)

อุปกรณ์

1. ดินสอ                1 แท่ง

2. กระดาษ              1 แผ่น

สำรวจ  บริเวณโรงเรียน

ขั้นตอน

1.   แบ่งนักเรียนกลุ่มละ   3–4   คน

2.   ดู   สิ่งต่าง  ๆ  บริเวณรอบโรงเรียน

3.   เขียน   ชื่อและ  วาดภาพ   สิ่งที่เห็น

 

บันทึกผล (ให้พิจารณาจากผลงานของนักเรียน)

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

สรุป

เราพบสิ่งต่าง  ๆ  มากมายรอบ  ๆ  โรงเรียน  ทั้งสิ่งที่อยู่กับที่  เช่น  เก้าอี้  ก้อนหิน  และพื้นดิน  หรือสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวหรือกำลังกินอาหาร  เช่น  นก  ปลา  และมด

คำถามประกอบกิจกรรม

1. นักเรียนสำรวจพบอะไรบ้าง

พิจารณาจากคำตอบนักเรียน

2. เราสามารถจัดกลุ่มสิ่งที่สำรวจพบได้หรือไม่  ถ้าได้  ดูจากอะไร

ได้  โดยใช้เกณฑ์ต่าง  ๆ  เช่น  การเคลื่อนไหว  การหายใจ  และการกินอาหารและน้ำ

ใบงานที่ 2               

ทักษะ

1. การสังเกต (ดู)

2. การสื่อความหมาย (บอก)

3. การจำแนกประเภท

(แบ่งกลุ่ม)

อุปกรณ์

1. แก้วพลาสติก        2 ใบ

2. น้ำ                    1 ถ้วย

3. เมล็ดถั่วเขียว        5 เมล็ด

4. ดินสอ                 1 แท่ง

5. กระดาษทิชชู        10 แผ่น

 

คำถาม  สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตอย่างไรนะ

สังเกต  การเจริญเติบโตของถั่วเขียวและดินสอ

ขั้นตอน

1. แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 2–3  คน

2. แช่เมล็ดถั่วเขียวในน้ำไว้  1  คืน

3. ใส่กระดาษทิชชูลงในแก้วพลาสติกทั้ง  2  ใบ  ใบละ 5  แผ่นและพรมน้ำให้ชุ่ม

4. นำเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำข้ามคืนและดินสอใส่ลงในแก้วคนละใบ

5. รดน้ำทุกวัน  ดู   การเปลี่ยนแปลงของเมล็ดถั่วเขียวและดินสอนาน  1  สัปดาห์

6. แบ่งกลุ่ม   และ  บอก   สิ่งใดที่เจริญเติบโตได้  และสิ่งใดที่เจริญเติบโตไม่ได้

บันทึกผล

วันที่

การเปลี่ยนแปลงของถั่วเขียว

การเปลี่ยนแปลงของดินสอ

1

 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

2

 

3

 

4

พิจารณาจากคำตอบนักเรียน

5

 

6

 

7

 

 สรุป

เมล็ดถั่วเขียวมีการเจริญเติบโต  โดยมีขนาดใหญ่และมีรากงอกยาวออกมา  ส่วนดินสอไม่มีการเจริญเติบโตเพราะ มีขนาดเท่าเดิม

คำถามประกอบกิจกรรม

1. เราสามารถแบ่งกลุ่มถั่วเขียวและดินสอเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตได้โดยใช้ลักษณะใด

ถั่วเขียวเป็นสิ่งมีชีวิต  เพราะมีการเจริญเติบโต

ดินสอเป็นสิ่งไม่มีชีวิต  เพราะไม่มีการเจริญเติบโต

2. ถั่วเขียวมีการเจริญเติบโตลักษณะใดเมื่อผ่านไป1สัปดาห์

ถั่วเขียวมีรากงอกยาวออกมา  และมีขนาดใหญ่ขึ้น

คลิ๊กดาวน์โหลด  ด้านล่างนี้แบบจัดแบบยกโฟล์เดอร์

ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.1

 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>