ใบงานวิทยาศาสตร์ ม.1

ใบงานวิทยาศาสตร์ ม.1

ใบงานที่ 1 สังเกตworksheet1m.1-1  

โครงสร้างของเซลล์

ปัญหา  เซลล์เยื่อหอมและเซลล์สาหร่ายหางกระรอกซึ่งเป็นเซลล์พืชเหมือนหรือแตกต่างจากเซลล์เยื่อบุข้างแก้มซึ่งเป็นเซลล์สัตว์ในลักษณะใด

ขั้นตอน

1. ศึกษาเซลล์เยื่อหอม

1.1 หยดน้ำลงบนสไลด์ 1-2 หยด

1.2 ลอกเยื่อด้านในของกลีบหัวหอม วางลงบนหยดน้ำ แล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ระวังอย่าให้มีฟองอากาศ

1.3 ย้อมสีเยื่อหอมโดยหยดสารละลายไอโอดีน 1 หยด

1.4 นำไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำและกำลังขยายสูงตามลำดับ วาดรูปและชี้ส่วนประกอบของเซลล์ลงในตารางบันทึกผล

2. ศึกษาเซลล์สาหร่ายหางกระรอก โดยนำใบอ่อนบริเวณยอดมาวางบนหยดน้ำบนสไลด์ ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ และดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1.4

3. ศึกษาเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

3.1 หยดสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ลงบนสไลด์ 1 หยด

3.2 ใช้ปลายไม้จิ้มฟันด้านป้านจุ่มเอทิลแอลกอฮอล์ 70% ทิ้งให้แห้งสักครู่ นำไปขูดเบา ๆ ที่ผิวเยื่อบุข้างแก้มในปาก แล้วนำมาเกลี่ยให้กระจายบนสไลด์

3.3 ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1.3 และ 1.4

หมายเหตุ

1. ใบสาหร่ายหางกระรอกที่นำมาใช้ทำกิจกรรมต้องเป็นใบอ่อน เพื่อจะได้เห็นโครงสร้างภายในได้ชัดเจน

2. สาหร่ายหางกระรอกที่นำมาใช้จะต้องให้มีส่วนยอดอ่อนติดมาด้วย และควรแช่ไว้ในน้ำตลอดเวลา

3. หัวหอมที่ใช้ทำกิจกรรมให้ใช้ส่วนเยื่อที่อยู่ด้านในของหัวหอม โดยค่อย ๆ ดึงแต่ละชั้นออกมา

4. การหยดน้ำหรือสารละลายชนิดต่าง ๆ ลงบนสไลด์ อย่าหยดให้ไหลล้นออกมานอกกระจกปิดสไลด์ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ล้าง แล้วเช็ดสไลด์และกระจกปิดสไลด์ให้สะอาดและแห้ง

ก่อนเก็บ

5. กล้องจุลทรรศน์ให้วางในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และปรับกระจกใต้กล้องเพื่อให้แสงสว่างผ่านเข้าสู่ลำกล้องให้พอเหมาะ

6. กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ที่เหมาะสมในการทดลองนี้คือ 400 เท่า ถ้าโรงเรียนไม่มีกล้องจุลทรรศน์ ให้ใช้ภาพวาดขนาดใหญ่หรือใช้แผ่นโปร่งใสประกอบได้ หรือถ้ามีกล้องจุลทรรศน์ไม่เพียงพอ ให้ใช้วิธีการสาธิตประกอบแทนก็ได้

worksheet2m.1-1

บันทึกผลการสังเกต

worksheet3m.1-1

สรุปผล

จากการสังเกตจะพบว่า เซลล์พืชต่างชนิดกันจะมีรูปร่างต่างกันเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเป็นรูปเหลี่ยม ในเซลล์เยื่อหอมจะมีนิวเคลียสขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน แต่ไม่พบคลอโรพลาสต์ ส่วนเซลล์สาหร่ายหางกระรอกพบคลอโรพลาสต์มากมาย สำหรับเซลล์สัตว์จะมีรูปร่างค่อนข้างกลม ในเซลล์เยื่อบุข้างแก้มพบนิวเคลียสภายในเซลล์ แต่ไม่พบคลอโรพลาสต์เหมือนในเซลล์พืช

 

คำถาม

1.  นักเรียนเตรียมวัสดุสำหรับกิจกรรมต่อไปนี้อย่างไร

ก) สาหร่ายหางกระรอก

ให้เด็ดเฉพาะที่เป็นใบอ่อนเพื่อจะได้เห็นโครงสร้างภายในชัดเจน

ต้องการดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์  ทำง่ายนิดเดียว คลิ๊กดาวน์โหลดตามต้องการเลยค่ะ

ใบงานวิทยาศาสตร์ ม.1

 

 

Incoming search terms:

  • เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม
  • เซลล์สาหร่ายหางกระรอก
  • เซลล์เยื่อหอม
  • เซลล์เยื่อหอมต่างจากเซลล์เยื่อบุข้างแก้มอย่างไร
  • เซลล์เยื่อบุข้างแก้มมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
  • เยื่อบุข้างแก้ม
  • เซลล์หัวหอม
  • เซลล์เยื่อหัวหอมแดงและเซลล์เยื่อบุข้างแก้มมีลักษณะอย่างไร
  • ลักษณะของเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>