ใบงานวิทยาศาสตร์ ม.2

ใบงานวิทยาศาสตร์ ม.2

ใบงาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1

ใบงานที่ 1  สังเกตการย่อยแป้ง

จุดประสงค์ของกิจกรรม อธิบายหน้าที่และความสำคัญของเอนไซม์ในน้ำลายได้

หากดูภาพไม่ชัดเจน   คลิ๊ก 1  ครั้งที่ภาพค่ะ

worksheet1m.2-1

ปัญหา การย่อยอาหารเกิดขึ้นที่ปากหรือไม่

ขั้นตอน

1. แบ่งข้าวสุกประมาณ 1 ช้อนโต๊ะออกเป็น 2 ส่วน โดยใส่ส่วนที่ 1 ลงในหลอดทดลองหลอดที่ 1 และข้าวสุกส่วนที่ 2 เคี้ยวให้ละเอียดนาน 30 วินาที แล้วใส่ลงในหลอดทดลองหลอดที่ 2

2. หยดสารละลายเบเนดิกส์ลงในหลอดทดลองทั้ง 2 หลอด หลอดละประมาณ 5–7 หยด แล้วนำไปต้มในน้ำเดือดประมาณ 2 นาที สังเกตและบันทึกผล

worksheet2m.2-1บันทึกผลการสังเกต

 

หลอดทดลอง

ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ก่อนต้ม

หลังต้ม

หลอดที่ 1 ข้าวสุก + สารละลายเบเนดิกส์

สีฟ้า

ไม่เปลี่ยนแปลง

หลอดที่ 2 ข้าวสุกที่เคี้ยวละเอียด + สารละลาย

เบเนดิกส์

สีฟ้า

สีเหลือง

สรุปผล

                การย่อยอาหารของคนเริ่มต้นขึ้นที่ปาก ซึ่งภายในปากจะมีเอนไซม์ที่อยู่ในน้ำลาย สามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลได้

คำถาม

1. สีที่สังเกตได้จากหลอดทดลองที่ 1 และ 2 ก่อนต้มคือสีอะไร

  หลอดทดลองที่ 1 และ 2 ก่อนต้มจะมีสีฟ้า

2. เมื่อต้มหลอดทดลองที่ 1 จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สีที่สังเกตได้ยังคงเป็นสีฟ้าเหมือนเดิม

3. หลอดทดลองทั้ง 2 หลอด มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนหรือแตกต่างกันในลักษณะใด

หลอดทดลองทั้ง 2 หลอด มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน หลังจากต้มแล้วในหลอดที่ 1 พบว่าสารละลายมีสีฟ้าเหมือนเดิม ส่วนในหลอดที่ 2 สารละลายเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีเหลือง

4. สารสีเหลืองที่พบในหลอดทดลองคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

สารสีเหลืองที่พบ คือ น้ำตาล ซึ่งเกิดจากการย่อยแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ให้เป็นน้ำตาลที่มีโมเลกุลเล็กลง โดยในน้ำตาลจะมีเอนไซม์ที่สามารถย่อยแป้งได้

5. ผลสรุปของกิจกรรมนี้คืออะไร

การย่อยอาหารของคนเริ่มต้นขึ้นที่ปาก ซึ่งภายในปากจะมีเอนไซม์ที่อยู่ในน้ำลายสามารถย่อย แป้งให้เป็นน้ำตาลได้

ต้องการดาวน์โหลดง่ายที่สุดค่ะ  คลิ๊กเลย

ใบงานวิทยาศาสตร์ ม.2

 

 

 

 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>